Consulta - Carrer Roger de Llúria, 77, 1r 2a · 08009 Barcelona · Tel. 93 272 58 32

Ana Minieri Psicòloga i psicoterapeuta a Barcelona

”Més de trenta anys d’experiència en l’assistència i tractaments psicològics a Barcelona.”

Sóc l’Ana Minieri, llicenciada en Psicologia i especialista en Psicologia Clínica. Realitzo supervisions psicològiques en grups per psicòlegs i professionals de la salut mental a Barcelona.

A vegades, un equip interdisciplinari d’un servei, públic o privat, de l’assistència en salut mental desitja millorar la qualitat assistencial del treball de l’equip. O bé, varius col·legues decideixen supervisar conjuntament per optimitzar la seva pràctica clínica i augmentar els seus coneixements. En aquests casos, s’estableixen torns de presentació de material clínic, i es fa la tasca de reflexionar conjuntament, sobre el material presentat, per tots els membres del grup de supervisió amb el supervisor. D’aquesta manera, tots els membres poden aprendre a partir de la reflexió que fan els seus companys i el supervisor sobre el seu propi cas, i també sobre el material clínic que presenten els altres membres.

La supervisió psicològica en grup també requereix un marc de treball que concreta la freqüència i la duració de les sessions de supervisió. Es pot dur a terme la supervisió amb una freqüència setmanal, quinzenal o mensual. La duració de les sessions pot ser d’una hora i mitja, dues hores o tres hores.

La supervisió psicològica en grup és fonamentalment pràctica, però també inclou material teòric en més o menys proporció segons els interessos dels professionals que decideixen supervisar.

Sobre la supervisió psicològica

Tota feina que comporti la relació directa amb persones, suposa el risc de que apareguin tensions, malentesos, errades en la comunicació interpersonal, conflictes, etcètera. En el cas dels professionals de la salut mental, aquest risc augmenta per varius motius dels quals només destacaré dues:

  • En relació al fet de que els usuaris o pacients de centres públics o privats de l’assistència mental, són persones vulnerables donat que pateixen, i endemés tenen, un major o menor grau de consciència d’aquest patiment, això fa que necessitin un tracte molt precís, delicat i especialitzat per part dels professionals de la salut mental.
  • Als professionals de l’assistència en salut mental se’ls pressuposa amb unes mínimes condicions de salut mental, que els fa aptes per realitzar el seu treball assistencial. Per tant, forma part de la seva responsabilitat tractar de mantenir, cuidar i preservar aquestes bones condicions personals, en benefici propi i el dels pacients o usuaris.

El treball de supervisió clínica es fa necessari, a partir del moment en que el professional dubte de la qualitat de la seva feina assistencial, si es sent insegur, si li genera ansietat, si sent que la feina li sobrepassa i el desborda. Així mateix, també és adient la supervisió clínica quan l’objectiu és millorar l’aprenentatge i els coneixements sobre la dimensió psicològica de la pràctica assistencial, i de la psicoteràpia relacional.

El treball de supervisió clínica suposa la revisió i tornar a pensar sobre la relació amb un determinat pacient o amb varius, conjuntament amb el supervisor, el qual aporta una nova perspectiva de reflexió no només sobre els pacients, sinó també sobre les característiques de la interacció establerta entre els pacients i el professional que supervisa. Podríem dir que la visió del supervisor té l’efecte de descongestionar el panorama mental del professional que supervisa, en la seva relació amb els pacients i la seva feina en general.