Consulta - Carrer Roger de Llúria, 77, 1r 2a · 08009 Barcelona · Tel. 93 272 58 32

Ana Minieri Psicòloga i psicoterapeuta a Barcelona

”Més de trenta anys d’experiència en l’assistència i tractaments psicològics a Barcelona.”

És molt estimulant per mi complementar el treball clínic amb la activitat docent, això comporta habilitar espais de reflexió amb altres professionals, com són les conferències i xerrades. Així com participar en la publicació d’articles en revistes especialitzades.

Publicacions

 • La ansietat: perspectives psicoanalítiques. MINIÉRI PALAU, A., NEISS MEYER-WINDISH, J. Col·lecció Psicologia Dinàmica a la Universitat, n.2, Hogar del Libro, S.A. 1ª edició, Barcelona 1989. ISBN 84.7279.-404-0.
 • Les ansietats del nen al inici de l’escola bressol, a la revista IME informatiu, n.24, any 1989-1990, segon trimestre, D.L.B. 40.403-1981.
 • La depressió infantil: algunes reflexions sobre les seves manifestacions i detecció a l’escola, a la revista IME informatiu, n.26, any 1989-1990, quart trimestre, D.L.B. 40.403-1981.
 • La recensió del llibre de SALZBERGER,I. HENRY,G, OSBORNE,E., L’experiència d’ensenyar i d’aprendre. Edicions 62, Rosa Sensat. Barcelona 1989. A la revista IME informatiu,n.25,1989-1990, tercer trimestre. D.L.B.40.403-1981.
 • L’abordatge de la por en diferents patologies, 2011. A la revista digital de psicoteràpia psicoanalítica de la ACPP., n.2.
 • La recensió del llibre de PÉREZ-SÁNCHEZ,A. Entrevista e indicadores en psicoteràpia, ed. Promolibro, València 2006. A la revista digital de psicoteràpia psicoanalítica de la ACPP., n.1.

Conferències

 • La teoria de la relació d’objecte. Material clínic. Al centre de salut de Camp Redó. Palma de Mallorca, abril 1988.
 • La teoria dels instints en Freud. Al col·legi oficial de psicòlegs Balear. Palma de Mallorca, abril 1988.
 • La adolescència. Problemàtica i aspectes emocionals. Al col·legi Sant Pere. Palma de Mallorca, abril 1988.
 • L’embaràs de la terapeuta: Repercussions clíniques. A la Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica. Barcelona, març 1996.
 • L’embaràs de la terapeuta: Repercussions clíniques. A l’hospital de la Creu Roja de Parlament. Barcelona, maig 1996.
 • La crisi evolutiva a l’edat adulta, a les II Jornades Pitiüses Pro-salut mental: La crisi psicològica en el ésser humà i en els seus diferents contextos, celebrades a Eivissa, els dies 8,9 y 10 d’Octubre de 2009.
 • La crisi evolutiva a l’edat adulta, a la Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica. Barcelona 11 de Març de 2010.
 • Taller sobre els estats depressiu-ansiosos, a les III Jornades Pitiüses pro-salut mental: L’organització de la personalitat i les seves desviacions cap a la psicopatologia. Celebrades a Eivissa, els dies 7,8, i 9 d’octubre de 2010.
 • Coaching i psicoteràpia, a la Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica. Barcelona. Amb Raimon Samsó. Abril 2011.
 • L’abordatge de la por en diferents patologies, a les XXVI Jornades de la revista catalana de psicoanàlisi. Amb Mª Teresa Pont. Novembre 2011.
 • L’ansietat a la nostra vida quotidiana, en el X seminari de formació continuada, organitzat per Adisamef, celebrat a Eivissa, els dies 21 i 22 de març 2014.
 • Els trastorns depressiu-ansiosos, en el X seminari de formació continuada organitzat per Adisamef, celebrat a Eivissa, els dies 21 i 22 de març 2014.