Consulta - Carrer Roger de Llúria, 77, 1r 2a · 08009 Barcelona · Tel. 93 272 58 32

Ana Minieri Psicòloga i psicoterapeuta a Barcelona

”Més de trenta anys d’experiència en l’assistència i tractaments psicològics a Barcelona.”

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges i qualsevol altre material, són propietat d’Ana Minieri Palau o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a Ana Minieri Palau.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les següents condicions:

  • Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • Ana Minieri no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir.
  • En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: El titular dels drets de propietat intel·lectual de la web així com el responsable del tractament de les dades d’identificació personal recollides a través del web https://www.anaminieri.com és propietat d’Ana Minieri Palau amb domicili al Carrer Roger de Llúria, núm 77 , 1r 2a, 08009 Barcelona, amb NIF 46653383E.