Consulta - Carrer Roger de Llúria, 77, 1r 2a · 08009 Barcelona · Tel. 93 272 58 32

Ana Minieri Psicòloga i psicoterapeuta a Barcelona

”Més de trenta anys d’experiència en l’assistència i tractaments psicològics a Barcelona.”

Sóc l’Ana Minieri, llicenciada en Psicologia i especialista en Psicologia Clínica. Porto més de trenta anys d’experiència a l’assistència i tractaments psicològics per famílies a Barcelona.

Realitzo varies entrevistes per conèixer la problemàtica que es planteja, i verificar si es correspon amb una problemàtica del grup familiar o no. Faig la valoració del tipus d’interacció entre els diferents membres entre sí, i amb mi. Un cop arribo en aquest punt, considero les possibilitats de realitzar una feina conjunta, creant un espai pel grup familiar.

Les problemàtiques de família

Les problemàtiques de família es poden plantejar davant de canvis entre els membres de la família difícils d’integrar, fins i tot canvis interns dins un dels membres i com repercuteix en el conjunt de la família. Es poden plantejar dificultats per:

  • Separació d’un o més membres de la família
  • Pèrdues no resoltes
  • Incapacitat de realitzar el dol
  • Patiment pel funcionament del grup, massa tancat o massa obert

Intervenció psicològica en famílies

La intervenció psicològica en el treball amb famílies tracta d’afavorir la integració d’aspectes insuficientment tinguts en compte pel grup. Ajudar a realitzar les transformacions necessàries per la bona evolució del grup familiar. Així mateix, la teràpia de família intenta potenciar els recursos del grup per enfrontar pèrdues, separacions i poder fer els dols pertinents.