Consulta - Carrer Roger de Llúria, 77, 1r 2a · 08009 Barcelona · Tel. 93 272 58 32

Ana Minieri Psicòloga i psicoterapeuta a Barcelona

”Més de trenta anys d’experiència en l’assistència i tractaments psicològics a Barcelona.”

Realitzo entrevistes com a consultora per problemes relacionals i psicològics, processos de psicodiagnòstic i tractaments de psicoteràpia individuals, de parella, i de grup de família a Barcelona.

 • Atenció psicològica a nens a Barcelona

  Realitzo unes entrevistes d’acolliment, anàlisi de la demanda i elaboració de la història clínica amb els pares. A continuació, començo el procés diagnòstic amb el nen, utilitzo varies sessions per l’administració de proves psicològiques adients a cada cas particular.

 • Atenció psicològica a adolescents a Barcelona

  L’adolescència comprèn una diversitat d’edats força àmplia, per aquest motiu en funció de l’edat de l’adolescent, el treball amb els pares pot ser més o menys significatiu. Acostumo a realitzar una entrevista com a mínim amb els pares, i a continuació treballo directament amb l’adolescent.

 • Atenció psicològica a adults a Barcelona

  Realitzo unes entrevistes diagnòstiques per conèixer la problemàtica que es planteja i el context social, laboral, familiar i afectiu de la persona que consulta, el tipus de patiment psíquic que expressa i la seva manera peculiar de relacionar-se.

 • Atenció psicològica a parelles a Barcelona

  Realitzo varies entrevistes per conèixer la modalitat de vincle establerta entre els membres de la parella. Analitzo el motiu de consulta, com cada membre expressa el patiment, així com les possibilitats de continuïtat de la relació de parella i les fantasies de separació.

 • Atenció psicològica a famílies a Barcelona

  Realitzo varies entrevistes per conèixer la problemàtica que es planteja, i verificar si es correspon amb una problemàtica del grup familiar o no. Faig la valoració del tipus d’interacció entre els diferents membres entre sí, i amb mi.