Consulta - Carrer Roger de Llúria, 77, 1r 2a · 08009 Barcelona · Tel. 93 272 58 32

Ana Minieri Psicòloga i psicoterapeuta a barcelona

”Més de trenta anys d’experiència en l’assistència i tractaments psicològics a Barcelona.”

Psicòloga i psicoterapeuta a Barcelona

Realitzo entrevistes com a consultora per problemes relacionals i psicològics, processos de psicodiagnòstic i tractaments de psicoteràpia individuals, de parella, i de grup de família a Barcelona.

des-psciologia-adultos-barcelona

Psicoteràpia

En el context de la relació terapèutica, intento estimular la autoobservació i la reflexió continuada per mitjà d’un diàleg obert, que vaja permetent la comprensió de les diferents problemàtiques que es plantegen.

Trastorns habituals

El criteri per establir quan una persona pateix un trastorn d’ordre psicològic sempre és subjectiu. Tanmateix, l’indicador més significatiu és el grau de patiment psíquic que sofert una determinada persona, o el nivell de patiment psíquic que provoca en el seu entorn social: la família, els amics, l’escola, la feina.

  • Situacions de crisi
  • Trastorns per adaptació
  • Estancament en el creixement personal
  • Ansietat
  • Depressió i alteracions de l’ànim
  • Dols
  • Dificultats de relació amb els altres
  • Pors i inseguretat


Supervisió psicològica a Barcelona

Realitzo la tasca docent teòrica i clínica de supervisió a professionals de la salut mental, (psicòlegs, psicoterapeutes, infermeres, assistents socials, etcètera), en la seva feina amb els pacients en centres privats així com en centres públics.

des-supervision-individual-barcelona

Supervisions individuals

El professional pot necessitar supervisar per haver d’atendre pacients, que li plantegen dubtes, dificultats específiques o perquè vol donar més consistència als seus coneixements a la pràctica clínica. La metodologia de treball consisteix en revisar i analitzar la praxis del professional que supervisa, amb els casos clínics que exposa.

des-supervision-grupal-barcelona

Supervisions de grups

Es realitzen quan un grup de professionals decideix supervisar conjuntament, ja sigui perquè volen millorar la seva pràctica clínica, i/o perquè tenen dificultats i dubtes en el seu treball amb els pacients que tracten. La metodologia de treball consisteix en establir torns de presentació de material clínic.